Daniela a Lukáš

„Kto miluje, ten chce darovať seba samého.“ Ján Pavol II.