Ivanka a Janko

"Život sa nemeria počtom nádychov a výdychov, ale chvíľami, ktoré nám vzali dych."