Janka a Robo

„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“ Ján Pavol II.