Lucie a Marek

„Mesiace a roky ubiehajú a sú stále vzdialenejšie, ale krásna chviľa presvetľuje celý život. Okamih nepodlieha času.“ — Voltaire