Marcelka a Ondrej

„Kde je láska, tam niet starostí. A ak predsa sú, prijímajú sa s láskou.“ Aurelius Augustinus