Paulína a Michal

„Nie je nič vzešenejsšie a nádhernejšie, ako dvaja manželia, ktorí sú vnútorne jednotní.“ — Homér